много точно и мъдро описана човешката житейска Истина :) Благодаря!