"Зародишът чува и усеща в утробата на майката. Да, чува и вижда с очите на майката, разбира нейните движения и емоции, въпреки че умът още не е развит. Когато лицето на майката се помрачи – и неговото лице се помрачава. Нервира ли се майката – и той се нервира. Всичко, което майката чувства – тъга, болка, страх, притеснение и др. – го преживява и той." Ако се обърнем назад във времето, през годините, ако се вслушаме в "методите", които ни посочва старецът Порфирий, и съпоставим своето си поведение, своите "методи" на възпитание,то ние ще осъзнаем огромните си грешки, които допускаме във възпитанието на децата си...