Да молитствуваме за свещенниците, които протестираха във Варна и дойдоха в София,за да не стане епископ Борис Варненски митрополит, да не бъдат свършени!Да тържествува свободата и правдата!