Няма нищо по-хубаво за всеки от нас от Божията воля в живота ни! Амин.