За мене беше голяма радост да прочета тази бележка.Благодаря на прлеподавателите и на всички, които помагат за това Божие дело!