"Позволихме му да живее с нас. Той видя Евангелието преди, да го чуе и прочете. Трябва да запомните. Господ Иисус Христос стана човек, за да можем да видим Бога. Ние забравяме това. Често единствения лик на Христа, който хората ще виждат през своя живот, ще бъде нашето лице. Какво ще видят, поглеждайки към нас?" Колко хубаво и точно е казано всичко - нашето лице, само по себе си, "говори" за Христа... Дай, Боже, никога да не забравяме това! Амин! Благодаря на Бога, че открих този прекрасен сайт, в който срещаме толкова полезни за всички ни духовни наставления!