„Всички вас, които вярвате в Бога, в душата си и във вечния живот, всички, които обичате нашата осветена родина, ви призовавам и умолявам. Имайте дръзновение и се изправете, защитавайки нашата вяра и нашата земя! Народът подивя, защото се отдалечи от Бога. Всички са заслепени от дявола и се вдигнаха един срещу друг. Помогнете им да се съвземат, защото вече се намираме не на ръба на пропастта, а на нейното дъно. Самите ние рушим нашата родина. Спасете я вие, които виждате и разбирате степента на разрухата. Нека се обърнем към Бога със сърце, пълно със съкрушение”. Амин. Амин. Амин. Бог да ни дари мъдрост,за да осъзнаем тази истина, която сам Бог ни открива чрез Своя смирен служител!!! Амин.