Публикувам този текст, поради дискусията, която се повдигна в последната неделя при събирането ни в Дневния център. Считам, че мнението на о. Флоровски представя максимално точно православното виждане по темата за смъртта и задгробния живот.