Имаме нужда от много, много повече такива проповеди, които разкриват живата ни връзка с Бога. Просто лъха много силно на истина от написаното, и това е прекрасно.