Слава Тебе Боже, Господи Исусе Христе! Моля се , прости герховете и спаси душата ми , както и на всички хора по таз земя, които благоговеят пред Теб!