Ако Симеон е бил на 360 г., когато вижда Христос, как тогава 370 години пр.хр. е превеждал свещени книги?