Много добра статия. Единственото ,което не смятам за вярно е изложената мисъл в началото,че в протестанството спасението е чрез вършенето на добри дела. Напротив,точно обратното. :)