православен митрополит кирилос католико архиепископ цирил.никога не е бил философ. констатин и методи не са посетели на мисия царство българия при цар Борис михайл покръстител с меч избил 52 болярски рода.