Без лишаване от наслади, без покаяние, и без да подчиняваме своята воля на Божията, не ще имаме благодатта на Бога.