Опора ми е Отца, Утеха ми е Сина, Покрова ми е Дух Светий! Света Троице, Слава На Тебе !