Вече го казах като заглавие. Мъдри думи, вдъхновени от Светия Дух!