Влизаме в състояние на просветление в Църквата....!? Не...- във Вярата !