Благодаря за усърдието на цялата група! Разкривате ни богатството на Православието, правите достояние до нас, чрез труда си, толкова статии за утеха, насърчение и дръзновение по Пътя. Благодаря и Бог да ви укрепва в делото!